Home

Cuộc đời mỗi người con gái là một bông hoa cô độc. Sáng nở tối tàn. Nhưng nếu chọn làm một bông hoa đá. Nó vĩnh viễn nở đẹp.

Tình yêu

Em tôn thờ tình yêu thì tình yêu sẽ giết chết em không chớp mắt

Sự nghiệp #2

Đến cuối cùng em sẽ hiểu. Đối với một người đàn ông, sự nghiệp họ sẽ đặt lên hàng đầu chứ không phải em.

Cuộc đời #3

Điều gì tạo nên một cuộc đời đáng sống ?

Create your website with WordPress.com
Get started